<b>Audriņu pamatskola</b> Audriņu pamatskola
Pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdreseRēzeknes novads, Audriņu  pagasts, Audriņu ciems, LV - 4611 
                Direktore: Zinaida Bodža
                Tālrunis:  64696346, 64696481

 

Audriņu vidusskola atrodas 12 km attālumā no Rēzeknes. Uz skolu visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem ir ļoti ērti nokļūt, jo tā atrodas pie Rēzeknes – Gulbenes šosejas. Ir ļoti laba autobusu satiksme. Tālāk no centra dzīvojošos bērnus uz skolu atvizina Audriņu pagasta autobuss.

    Audriņu vidusskola dibināta 1951.gada pavasarī. Pirms tam Audriņos skolas nebija, bet 1952. gada 1.septembrī maziem un lieliem mācīties gribētājiem durvis vēra septiņgadīgā skola, kas līdz 1960.gadam saucās “Pirmā Maija” kolhoza vārdā. Tās pirmais direktors bija Viktors Sumrovs. Tajā laikā skolā strādāja 10 skolotāji un mācījās 50 skolēni. Pēc tam skola pārtapa par Audriņu astoņgadīgo skolu, bet no 1970.gada, skola kļuva par vidusskolu. Skolēnu skaits ar katru gadu pieauga, tāpēc bija nepieciešamas papildus telpas un ēkai klāt tika uzceltas 3 piebūves:

  • korpuss mācību kabinetiem;
  • sporta zāle;
  • ēdināšanas korpuss.

   

 

   Laika posmā no 1952.gada līdz 1966.gadam skolā nomainījās 5 direktori. Pēc tam ilgus gadus skolu vadīja pieredzējis pedagogs Jevgrafs Semjonovs, bet no 1994./95.mācību gada par skolas direktori kļuva Audriņu vidusskolas absolvente – Zinaida Bodža.

   Skolas teritorijas kopējā zemes platība ir 6,8 ha. 3,5 ha zemes ir zem ēkām, bet pārējā platībā ievietojas vairākas zonas: sporta, mācību - izmēģinājumu, atpūtas un saimnieciskā.

   Audriņu vidusskolā 2004.gadā mācījās 188 skolēni, bet 2005.gadā – 176 skolēni. 

   Skolā ir 26 mācību telpas, no kurām 20 ir mācību priekšmetu kabineti, 3 laboratorijas un 3 darbnīcas (mājturības, metāla un kokapstrādes).

         Audriņu vidusskolai ir laba materiāli - tehniskā bāze: skolā izveidota datorklase. Skolas sporta bāze ir viena no labākajām rajonā.

 

       Ø      Sporta laukums

 

Sporta laukums atrodas Audriņu ciemā pie Audriņu vidusskolas. Tās platība ir 1,2ha. Sporta laukumā ir četri basketbola grozi, futbola laukums, 400m asfaltēts skrejceļš un dažāda veida trenažieri bērniem un pieaugušajiem.

Sporta laukumā organizē visā veida sacensības: futbola, basketbola, volejbola, kā arī citus pasākumus.

 

Ø      Audriņu vidusskolas muzejs

 

          1999.gada februārī, projektu nedēļas ietvaros tika likti pamati skolas muzejam. Muzejs atrodas skolas vecās ēkas otrajā stāvā. Muzejā katrs var paplašināt savu redzesloku un bagātināt zināšanu pūru par skolas un pagasta vēsturi, kultūru un tās dižajiem pārstāvjiem – Valēriju Seili un Steponu Seili.

           Muzeja ekspozīciju veido arī sadzīves priekšmeti, darba rīki. Plauktos ir izvietoti svečturi, pulksteņi, pakavi, ogļu gludekli, čuguna podi, petrolejas lampas un citi priekšmeti.

           Te var iepazīties ar numismātikas ekspozīciju – naudu no 19.gs.b. – 20.gs.b., pārlapot vecas avīzes un žurnālus (“Mājas draugs” – 1937.g., “Zeltiņi” – 1937.g.).

           Īpaša vieta ir ierādīta Audriņu traģēdijas piemiņas iemūžināšanai – gan traģēdijas apraksts, gan bojā gājušo fotogrāfijas un saraksti, tikšanās ar traģēdijas aculieciniekiem un piemiņas brīžos iemūžinātie mirkļi.