Pārvaldes darbinieki Pārvaldes darbinieki
<b>Budžets</b> Budžets
Nolikums Nolikums
Saistošie noteikumi Saistošie noteikumi
Iedzīvotāju konsultatīvā padome Iedzīvotāju konsultatīvā padome
14.01.2014
RNP Audriņu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta projekts
11.02.2011
Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvalde - Pamatbudžets 2010