03.10.2016
Par noslēgtiem līgumiem

Iepirkuma priekšmets - Pārikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām (sk.pielikumā).

06.09.2016
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde


Identifikācijas numurs:RNPAPP 2016/4


Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.


Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).


Iesniegšanas termiņš: 19.09.2016.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).

Kontaktpersona:Raitis Šakalovs, mob.29467307,  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 06.09.2016.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

14.04.2016
Paziņojums par noslēgtiem līgumiem

Iepirkuma priekšmets - Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu paagsta ceļu uzturēšanai napieciešamo materiālu piegāde un darbu vaikšana (sk.pielikumā).

18.03.2016
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2016/3

Iepirkuma priekšmets: Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta ceļu uzturēšanai nepieciešamo materiālu piegāde un darbu vaikšana.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 01.04.2016 plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:
Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 18.03.2016.
Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

02.03.2016
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības  Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2016.gadam.(sk.pielikumā).

10.02.2016
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2016/2

Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2016.gadam.

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: 22.02.2016. plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).

Kontaktpersona:

Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 10.02.2016.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

29.01.2016
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām (sk.pielikumā). 

28.01.2016
Par noslēgtiem līgumiem

Iepirkuma priekšmets - Pārikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām (sk.pielikumā).

09.12.2015
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2015/3


Iepirkuma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Audriņu pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām.


Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: 22.12.2015.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu).

Kontaktpersona:Raitis Šakalovs, mob.29467307  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 09.12.2015.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

04.03.2015
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2015/2
Iepirkuma priekšmets: Audriņu pagasta ceļu uzturēšanas darbi - pārtraukts

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību).

Iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 16.martam  plkst.9.00 (saskaņā ar instrukciju)
Kontaktpersona:

Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv
Paziņojums par plānoto līgumu ir  publicēts 04.03.2015. mājas lapā www.iub.gov.lv

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 20.03.2015. lēmumu Nr.2 iepirkums "Audriņu pagasta ceļu uzturēšanas darbi" (id.Nr.APP 2015/2) tika pārtraukts.

Publicēts: 20.03.2015

11.02.2015
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2015.gadam (sk.pielikumā).

26.01.2015
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei (sk.pielikumā).

12.01.2015
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde


Identifikācijas numurs:APP 2015/1

Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2015.gadam

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 23.01.2015.plkst.9.30 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:

Einārs Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 12.01.2015.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

08.12.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

 Audriņu pagasta pārvalde


Identifikācijas numurs:APP 2014/5

Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)


Iesniegšanas termiņš: 19.12.2014.plkst.9.00 (saskaņā ar instrukciju)

25.11.2014
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde (sk.pielikumā).

04.11.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:RNP APP 2014/4
Iepirkuma priekšmets: Jauna vieglā pzsažieru automobiļa iegāde

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 19.11.2014.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu)

Kontaktpersona:

Aleksandrs Bindemanis, tālrunis 64628222,mob.20240381  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 04.11.2014.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

26.08.2014
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšamets - Pļaujmašīnas iegāde Audriņu pagasta pārvaldes vajadzībām (skat.pielikumā).

06.08.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde


Identifikācijas numurs:APP 2014/3


Iepirkuma priekšmets: Pļaujmašīnas iegāde  Audriņu pagasta pārvaldes vajadzībām

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 18.08.2014.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu)

Kontaktpersona:


Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 06.08.2014.

Pielikumā: Iepirkuma nolikums.

30.01.2014
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei (sk.pielikumā).

30.01.2014
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2014.gadam (sk.pielikumā).

08.01.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2014/2

Iepirkuma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 20.01.2014.plkst.14.00 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 08.01.2014.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

08.01.2014
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2014/1

Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2014.gadam

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 41 999,99 euro (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 20.01.2014.plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 08.01.2014.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

08.04.2013
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei (skat.pielikumā).

11.03.2013
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2013/4

Iepirkuma priekšmets: Traktora piekabes piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 22.03.2013.plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju)

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.03.2013.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

05.02.2013
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Audriņu pagasta ceļu uzturēšanas darbi (skat.pielikumā).

30.01.2013
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei(skat.pielikumā).

25.01.2013
Paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma priekšmets - Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2013.gadam (skat.pielikumā).

11.01.2013
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2013/3

Iepirkuma priekšmets: Audriņu pagasta ceļu uzturēšanas darbi

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 19 999.99 latu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 22.01.2013.plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 11.01.2013.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

08.01.2013
Paziņojums par plānoto līgumu

(EUR),ma priekšmets: Malkas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldei

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 19 999.99 latu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 21.01.2013.plkst.10.00 (saskaņā ar instrukciju).

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 08.01.2013.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.

 

07.01.2013
Paziņojums par plānoto līgumu

Pasūtītājs: Audriņu pagasta pārvalde

Identifikācijas numurs:APP 2013/1

Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes autotransportam 2013.gadam

Iepirkuma veids: Iepirkuma procedūra, kura līgumcena ir vienāda ar 3 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 20 000 latu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta kārtību)

Iesniegšanas termiņš: 18.01.2013.plkst.10.00 (saskaņā ar nolikumu)

Kontaktpersona:

Vladimirs Tihomirovs, tālrunis 64628222,mob.29463128  e-pasta adrese:info@audrini.lv

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 07.01.2013.

Pielikumā: Iepirkuma instrukcija.